วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Blue Wonderland ป่าสีน้ำเงิน


ป่า Hallebros หรือ Bois de Halle ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุง Brussels ประเทศเบลเยี่ยมในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ในช่วงทุกฤดูใบไม้ผลิ จะเต็มไปด้วยดอกไม้สีน้ำเงิน (bluebell flowers) ทำให้ป่ากลายเป็นสีน้ำเงินที่สวยงามทั้งป่า
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Kilian Schönberger
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Walter Spoor
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Guy Lambrechts
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Jimmy De Taeye
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Kilian Schönberger
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Matthias Locker
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Ramon Stijnen
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: josnas
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: gvriend
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Mathijs Frenken
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Kilian Schönberger
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Bart Ceuppens
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน
Image credits: Robert Delpeut
bluebell , Hallebros , Blue Wonderland , ป่าสีน้ำเงิน Image credits: Adrian Popan
- See more at: http://greeneryzone.com/index.php/photo/detail/9#sthash.ivxDCxZo.dpuf

ต้นไม้มงคล กับบ้านที่อยู่อาศัย

ต้นไม้มงคล , ไม้มงคล , บ้านที่อยู่อาศัย

การปลูกต้นไม้ไว้ภายในบริเวณบ้านที่อยู่อาศัย จะช่วยให้ที่อยู่อาศัยได้รับความร่มเย็นน่าอยู่ โบราณมีความเชื่อกันว่าการปลูกต้นไม้ที่มีชื่อเรียกดีเป็นศิริมงคล จะช่วยส่งเสริมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ผู้อยู่อาศัยได้รับแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ต้นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมีดังต่อไปนี้ 

ต้นพุทรา หรือว่านต่างๆ

หากปลูกไว้ทางทิศเหนือ จะเป็นมงคลในเรื่องของการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ช่วยให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ และยังสามารถเอาชนะศัตรูต่างๆ นานาที่ไม่หวังดีได้

ไม้ไผ่ ต้นกุ่ม

หากปลูกไว้ทางทิศตะวันออก จะเป็นมงคลเรื่องสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ให้มีสุขภาพที่ดี และยังทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขความอุดมสมบูรณ์

ต้นมะพร้าว มะกรูด หรือส้มเขียวหวาน

หากปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเป็นมงคลอย่างมาก จะช่วยปกป้องภัยจากศัตรูจากทุกทิศที่คิดจะเข้ามาปองร้าย และยังช่วยให้จิตใจ ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย

ต้นทุเรียน

หากปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นมงคลในเรื่องของความร่มเย็นเป็นสุข  และสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสงบสุข

ต้นยอ

หากปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จะเป็นมงคลในเรื่องการป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆ ช่วยให้บ้านที่อยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยได้รับความปลอดภัย 

ต้นราชพฤกษ์(คูณ) ขนุน พิกุล หรือสะเดา

หากปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  จะป็นมงคลในเรื่องการป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ ช่วยให้รอดพ้นจากความยุ่งยากต่างๆ นานาได้เป็นอย่างดี และป้องกันผู้ที่คิดเข้ามาคิดร้าย และจะได้รับความเคารพนับถือ

ต้นมะยม หรือ ต้นมะขาม

หากปลูกไว้ทางทิศตะวันตก  จะเป็นมงคลในเรื่องการป้องกันภัยร้ายเกียวกับคดีความต่างๆ รวมถึงสิ่งชั่วร้ายจากมนต์ดำไสยศาสตร์

ต้นมะม่วง

หากปลูกไว้ทางทิศใต้  จะเป็นมงคลในเรื่องการป้องกันภยัตราาย จากผู้ที่เข้ามาหาเรื่อง หรือเรื่องความเดือดร้อนวุ่นวายจากบุคคลอื่น  ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความสุขและสงบ และยังเป็นมงคลในเรื่องของฐานะการเงินอีกด้วย

แหล่งที่มา : http://greeneryzone.com